لذات فلسفه (۳)

وجدان از پاسبان پیروی می‌کند و با پیروی از نظم بلند می‌شود و با عادت به آن رشد می‌کند.

 

خطر برای آزادی در ضعف دولت‌هاست نه در قدرت آن‌ها. اگر دولتی خود را در آستانه‌ی خطر ببیند از آزادی جلوگیری می‌کند. باید از میان صلح رومی و دنیای آشفته‌ی بالکان یکی را برگزید.

 

عشق از اینکه مبدآ طبیعی دارد نباید سر افکنده شود و اگر میل و رغبتی طبیعی به مرحله‌ی فداکاری و اخلاص نرسد بگذار تا نابود گردد.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید