لذات فلسفه (۲)

بخش‌های دیگری از کتاب:

آنچه این سلول‌ها در هر لحظه انجام می‌دهند از عمل پیشرفته‌ترین علوم مهمتر است. اگر دانشمند تیزهوشی بتواند مسائلی را حل کند که پست‌ترین حیوانات در هر لحظه‌ای انجام می‌دهند به قدری از مردم دیگر فراتر و برتر خواد بود که شایسته‌ی نام خدایی خواهد گشت.

 

عدم اطمینان مایه‌ی حرص است و بی‌رحمی فرزند وحشت.

 

در همان حالی که شهر موانعی سر راه ازدواج می‌گذارد، برای تحریک غریزه‌ی جنسی و تسهیل ارضای آن همه گونه وسایل آماده می‌سازد. رشد جنسی مانند سابق زود دست می‌دهد ولی رشد اقتصادی دیرتر می‌رسد. تحدید شهوات که در زندگی روستای امری معقول و عملی به نظر می‌رسید در جامعه‌ی صنعتی که ازدواج را تا سی سالگی به تأخیر می‌اندازد امری دشوار و غیر طبیعی می‌نماید. شهوت ناگزیر سر بر می‌آورد و کف نفس مشکل می‌گردد. عفت که وقتی جزو فضایل بود مردود می‌شود و حجب و حیا که بر شدت عشق و محبت می‌افزود از میان می‌رود. مردان به کثرت گناهان افتخار می‌کنند و زنان می‌خواهند در لجام گسیختگی با مردان هم‌قدم شوند.عشقبازی امری عادی می‌شود و فحشای رسمی، نه بر اثر مراقبت پلیس بلکه به علت رقابت فحشای غیر رسمی، از کوچه و بازار برچیده می‌شود. اصول اخلاقی جامعه‌ی کشاورزی از هم می‌پاشد و جامعه‌ی شهری دیگر آن را به حساب نمی‌آورد.

 

این شرم‌آور است که نیم میلیون دختر آمریکایی قربانی شهوت‌رانی بشوند، و در همان حال، ادبیات و تئاتر ما با ولع پلید خود شهوت‌پرستی مردان و زنانی را که در نتیجه‌ی آشفتگی اجتماعی صنعتی از سلامت و راحت ازدواج محروم شده‌اند به پول تبدیل کنند.

 

سخت‌گیری خشکه مقدسان دوره‌ی پیش و سرزنش آنان از شهوات، این عکس‌العمل را تولید کرده است که ادبیات و روانشناسی روزگار ما شهوت را با زندگی یکی بدانند. فقهای قدیم بحث می‌کردند که آیا گرفتن دست دختر نامحرمی گناه است یا نه؛ ولی مردم امروز از دست دادن چنین فرصت گرانبهایی را گناه می‌دانند.

/ 2 نظر / 10 بازدید
behzad

زمانی تمام ارزشها در خدمت کلیسا بود اکنون تمام ارزشها در خدمت پول در هر دو صورت هنر و تمام وجوه زندگیمان قربانی میشوند. قربانی